Beskidy, Małopolska – noclegi w Beskidzie niskim.

W okolicach agroturystki Chata Kasi oraz domku do wynajęcia Zawojka w Beskidzie Niskim lokalizowanych jest szereg obiektów wpisujących się w Szlak architektury drewnianej w Małopolsce. Obejmuje on zespół obiektów takich jak; cerkwie, kościoły, czasownie, kaplice, dzwonnice czy cmentarze, które na trwale wpisały się w krajobraz i kulturę Beskidu Niskiego. Na szczególną uwagę zasługują łemkowskie cerkwie, które są być może najbardziej malowniczym dziełem ludowego budownictwa w Beskidach. Wszystkie okoliczne cerkwie są typu zachodniołemkowskiego, wykazują te samy cechy wynikające z doktryny religijnej, niemal wszystkie są trójdzielne o konstrukcji zrębowej i składają się z części ołtarzowej, nawy i babińca. Część ołtarzowa, zwana również prezbiterium lub sanktuarium, służy ściśle do dokonywania Najświętszej Ofiary. Część ołtarzową od nawy odgradza ściana ikonostasu, a sama nawa dominuje wielkościowo w bryle cerkwi. Wrażenie wielkości potęguje się dodatkowo poprzez specjalne nachylenie ścian i odpowiednie proporcje. To tu, w przeciwieństwie do obrządku rzymskokatolickiego, sprawowana jest duża część liturgii i tu zgodnie z tradycją powinni gromadzić się mężczyźni właściwego (grekokatolickiego lub prawosławnego) wyznania. Trzecia część zwana babińcem położona jest najbliżej wejścia (czasami spotyka się jeszcze niewielki przedsionek – kruchtę) i usytuowana jest pod najwyższą wieżą w cerkwi. Jak sama nazwa wskazuje była to część tradycyjnie przeznaczona dla kobiet, ale także dla mężczyzn innego wyznania. Same cerkwie zazwyczaj były orientowane, to znaczy sanktuarium było ustawiane w stronę wschodnią, a teren wokół świątyni nazywany był cmentarzem cerkiewnym i ściśle wydzielony z otoczenia najczęściej drewnianym lub kamiennym ogrodzeniem. Pod budowę cerkwi wybierano reprezentacyjne miejsca, otoczone drzewami, często było to wzniesienie, najchętniej w środku wsi. W Beskidzie Niskim i w otoczeniu gospodarstwa agroturystycznego Chata Kasi oraz domku do wynajęcia Zawojka, zachowało się wiele pięknych cerkwi, a jedna z nich, pod wezwaniem Opieki Matki Bożej (Pokrow), znajduje się w samym Wołowcu. Na szczególną uwagę, zasługują cerkwie objęte patronatem UNESCO; cerkiew parafialna grekokatolicka św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych, cerkiew parafialna grekokatolicka św. Paraskewii w Kwiatoniu i cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Owczarach. Patronat UNESCO obejmuje również dwa kościoły drewniane, położone w sąsiedztwie naszej agroturystki w Beskidzie Niskim, są to; kościół pw. św. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Sękowej oraz kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej.

Agroturystyka Chata Kasi, jak również domek do wynajęcia Zawojka mają więc zaszczyt zaprosić do swych pokoi i miejsc noclegowych wszystkich chętnych do zwiedzania okolicznych pięknych i jakże urzekających cerkwi, kościołów, kapliczek, dzwonnic czy czasowni Beskidu Niskiego.