W najbliższej okolicy, agroturystyki Chata Kasi w Beskidzie Niskim oraz domku do wynajęcia Zawojka, znajduje się sieć szlaków narciarstwa biegowego. Szlaki te, założone przez Stowarzyszenie Rozwoju sołectwa Krzywa, powstały jako oddolna inicjatywa mieszkańców, właścicieli okolicznych gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów, hoteli oraz wszystkich tych którym dobro regionu Beskidu Niskiego leżało na sercu.

Dzięki staraniom tych ludzi, po blisko dwuletnich uzgodnieniach, między innymi z Urzędem Gminy Sękowa, Starostwem Powiatowym w Gorlicach, Lasami Państwowymi jak i również z okolicznymi gospodarzami, powstał projekt, w wyniku którego wytyczono i oznakowano sieć szlaków narciarstwa biegowego. Sieć ta składa się z trzech tras sportowych o długości dwóch, trzech i pięciu kilometrów oraz ponad osiemdziesiąt kilometrów pozostałych szlaków, biegnących malowniczymi dolinami dawnych, często już nieistniejących wsi Łemkowskich.

Na szczególną uwagę zasługują tu trasy prowadzące przez Czarne, Długie, Nieznajową oraz oczywiście sam Wołowiec. Trasy te pozwalają zapoznać się z lokalna kulturą, zwiedzić i zobaczyć stare cmentarze, cerkwie oraz unikalne dla Beskidu Niskiego kapliczki oraz krzyże przydrożne. To okazja również do bliższego poznania miejscowej fauny i flory, której obfitość zapewnia nieodległy Magurski Park Narodowy.

Agroturystyka Chata Kasi oraz domek do wynajęcia Zawojka zaprasza zatem do swych miejsc noclegowych w Beskidzie Niskim wszystkich tych którzy pragną zaznać białego szaleństwa w jednych z najbardziej dzikich i odludnych miejsc w polskich górach.