W Wołowcu, a więc w najbliższej okolicy agroturystyki Chata Kasi jak i miejsc noclegowych w domku do wynajęcia Zawojka, przebiega granica Magurskiego Parku Narodowego. Założony w 1995 roku, leży w sercu Beskidu Niskiego na pograniczu województw małopolskiego i podkarpackiego, obejmując swym zasięgiem pasmo Magury Wątkowskiej oraz znaczną część obszaru źródeł Wisłoki. W jego skład wchodzą również, doliny nieistniejących już dziś wsi łemkowskich, takich jak Nieznajowa, Żydowskie, Rozstajne czy Ciechania. W parku znaleźć możemy też trzy obszary ochrony ścisłej, a mianowicie; obszar ochrony ścisłej „Magóra Wątkowska”, obszar ochrony ścisłej „Zimna Woda” oraz obszar ochrony ścisłej „Kamień”.

Sercem działalności Magurskiego Parku Narodowego, pozostaje od 1997 roku wieś Krempna, gdzie znajduje się dyrekcja MPN, a od 2003 roku również ośrodek edukacyjny i muzeum MPN. Z perspektywy agroturystyki Chata Kasi oraz domku do wynajęcia Zawojka droga do Krępnej biegnie jednymi z najpiękniejszych dolin Beskidu Niskiego. Droga ta prowadzi przez wsie; Banicę, Krzwą, Czarne, Radocynę, Długie oraz Wyszowatkę pozwalając zapoznać się przy okazji z kulturą i historią lokalnej społeczności łemkowskiej. Co ważne droga ta zwykle jest przejezdna a odległość do Krępnej to około 30 km. Będąc w agroturystyce Chata Kasi w Beskidzie Niskim warto również skorzystać z szlaków pieszych biegnących w granicach parku (tylko w taki sposób można legalnie wejść w obręb MPN). Najpopularniejszy szlak to szlak czerwony biegnący przez wieś Bartne, szczyt Magury Wątkowskiej aż do przełęczy Hałbowskiej po drugiej stronie parku. Szlak żółty wiedzie natomiast wzdłuż potoku Zawoja i granicy parku aż do nieistniejącej wsi Nieznajowa.

Agroturystyka Chata Kasi w Beskidzie Niskim jak i domek do wynajęcia Zawojka, zapraszają do swych miejsc noclegowych, wszystkich pragnących zapoznać się z piękną i dziewiczą przyrodą Karpat zachodnich.